Földalatti víztartályok – víztározás, vízkezelés

  1. kis térfogatú esővízgyűjtő tartályok – jellemzően csapadékvíz gyűjtésére (4-10 m3)
  2. ipari méretű víztartályok – tüzivíz, csapadékvíz, záportározás (10-50 m3)
  3. sorba kötött vagy átjárható kialakítású tartály rendszerek– tüzivíz, záportározás, puffer tározók (> 50 m3)

Vízkezelés - általános leírás

Napjainkra jellemző szélsőséges időjárási körülmények egyre fontosabb szemponttá alakítják a csapadékvizek – időszakos vagy hosszú távú – tárolásának problémáját. A heves záporok és zivatarok alkalmával, a meglévő csapadékvíz elvezető rendszerek kapacitását meghaladó mennyiségben lehulló eső vagy a hosszabb-rövidebb természetes csapadék utánpótlás nélküli időszakok felvetik a tudatos vízkezelés szükségességét.

A hullámosított acél szerkezetek költséghatékony megoldást jelentenek a fenti két problémára; az acél előnyös fizikai jellemzői együttesen a csapadékvíz tározás területén a legsokoldalúbb termék létrehozását eredményezik.

A Tubo Hungária Kft. spirál korcolt, körszelvényű csöveket gyárt a 400-3600 mm átmérő tartományban. A szállíthatóság figyelembevételével a csöveink 3-13 m hosszúságban készülnek, a különálló csőszakaszok pántok alkalmazásával csatlakoztathatók egymáshoz. A csövek víztartását a korcolás kialakítása során befűzött gumi tömítőgyűrű biztosítja. A csövek végeinek fenéklemezzel történő lezárásával tároló tartály kerül kialakításra. Egyszerű lakatos utómunkálatokkal aknák, lebúvó nyílások, ki és befolyó csonkok, folyadék szétválasztók alakíthatók ki. A különböző tározó elrendezésekkel – vonalas vagy mátrix – a rendelkezésre álló alapterületen leghatékonyabb tározó kapacitás alakítható ki.

A hullámosított acélból készített víztartályok megtartják a hullámosított acél csövek előnyös szerkezeti állékonysági tulajdonságait, amely a talaj és az acél együttdolgozásának az eredménye. A rugalmas acél szerkezet a körülötte található töltésnek adja át a terheket, így mind a töltésanyag, mind a tömörítés minőségére nagy hangsúlyt szükséges fektetni a kivitelezés során.

A méretezés illetve az állékonysági vizsgálatainkat számítógépes szoftverrel végezzük, amely az American Iron and Steel Institute (http://www.steel.org; http://ncspa.org) által kidolgozott vizsgálati módszert használja. A méretezés során az Útügyi Műszaki Előírásokban meghatározott közúti “A” jelű forgalmi terhet veszünk figyelembe.

A Hullámosított acél víztartály főbb előnyei:

  • Könnyű és gyors kivitelezés.
  • A szerkezet a kivitelezést követően azonnal teherviselő.
  • A kivitelezést az időjárási körülmények kevésbé befolyásolják.
  • A rendelkezésre álló területhez igazítható tartály alak.
  • Hosszú távú, nemzetközi tapasztalatok alapján a fenntartási költségei elhanyagolhatók.

Esettanulmányok a víztartályok fenntartási költségeiről és egyéb kapcsolódó tanulmányok angol nyelven »

A hullámosított acél csövekből speciális fittingek és idomok alakíthatók ki, amelyek lehetővé teszik a legváltozatosabb megoldások helyszíni kivitelezhetőségét.

Alkalmazási terület

TUBOSIDER spirál korcolt hullámosított acél víztartályok jellemzően vízgazdálkodási és vízminőségi projektek során kerülnek alkalmazásra. Az érintetlen területek beépítésével vagy a terület használati jellegének, így a vízelvezetés megváltozásával helyi szinten szabályozatlan árvizek, patakmeder destabilizáció és erózió következhet be. Ezek a hatások elkerülhetők megfelelő hatékony csapadékvíz gazdálkodási rendszer megválasztásával. Egy komplex csapadékvíz elvezető rendszer egyaránt figyelembe veszi az esetleges vízhozam mennyiségi és minőségi kezelésének problémáit. A hullámosított acél szerkezetek hatékony megoldást jelentenek a záporok vizeinek mind mennyiségi, mind minőségi kezelésére.

Záportározók

A záportározók megoldást kínálnak a hirtelen lehulló csapadék csúcsok átmeneti vagy tartós tározására, azok méretezett elvezetésére, azaz a normális vízelvezetési kapacitás és a záporok alatt fellépő vízhozam csúcsok közötti különbségek kezelése. A záportározó rendszerek felszíni tavakból és földfelszín alatti rendszerekből állnak. A hullámosított acél földalatti záportározók egy költséghatékony, ésszerű megoldást jelentenek a csapadékvizek összegyűjtésére, tárolására, annak ütemezett elvezetésére, így növelve a felhasználható felszíni terület mértékét. A felszín felhasználhatóságának érdekében ezeket az esővízgyűjtő tartályrendszereket jellemzően parkolók illetve zöldterületek alá helyezik. Fentiek miatt minden rendszer víztározási és kiürítési kapacitását egyedileg szükséges megtervezni.

Víztartályok

A víztartály egy, a víz hosszabb idejű tárolására alkalmas eszköz, amikor a víz – legyen az csapadék- vagy vezetékes víz – később vagy speciális körülmények esetén kerül hasznosításra. Vízforrása lehet a kert locsolásának vagy egyéb agrár-tevékenységnek (öntözővíz tartály), de szolgálhat oltóvízként tüzivíz tartály esetében. A tároló rendszerek felszíni tavakból és földfelszín alatti rendszerekből állnak. A hullámosított acél földalatti víztartályok egy költséghatékony, ésszerű megoldást jelentenek a csapadékvizek összegyűjtésére, tárolására, minthogy a felszíni terület felhasználhatóságának érdekében ezeket a rendszereket jellemzően parkolók, beállók vagy más felületek alá helyezik.

Szikkasztó rendszerek

Olyan környezetben, ahol a záporokból lehullott vízmennyiség tároláson felüli részét nincs lehetőség irányítottan elvezetni befogadóba, ott szikkasztó rendszer alkalmazása a megoldás. A hullámosított acél földalatti csőszerkezetek tartályhoz hasonló, de speciális kialakítással képesek nagy mennyiségű víz hirtelen befogadására, majd azt egyenletesen szivárogtatják, szikkasztják el a környező talajba, kiürítve ezáltal a rendszert a következő csapadék újbóli kezelésére. Ezek a szikkasztórendszerek az elterjedt egyéb megoldásokkal szemben tisztíthatók, így alacsony fenntartási költség mellett hosszú élettartam és megbízható, egyenletes működés garantálható. A hullámosított acélból kialakított szikkasztó rendszerek akár közúti forgalom figyelembe vételével is teherviselők, azaz nem csak zöldterület alá építhetők. Kialakítása változatos lehetőségek mellett alkalmazkodik bármilyen területi igényhez, csakúgy, mint a tartályrendszerek. Kivitelezése rendkívül gyors és hatékony, így a szikkasztás megoldását forradalmasítja. A szikkasztó rendszerek vízbefogadási és kiürítési kapacitását a helyi adottságoknak megfelelően egyedileg szükséges méretezni, melyben segítséget nyújtunk.

Vízminőségi rendszerek

Ezen tecnológiai víztartály rendszerek általánosságban úgy működnek, hogy az oldott vagy lebegő hulladékot eltávolítják a vízből hidrodinamikai erők vagy szűrők segítségével. A rendszer hatékonysági jellemzői illetve a helyi szabályozás függvényében ezek alkalmazhatók a víz elő- vagy utókezelésére. Az előkezelő rendszereket a szemét, üledék, hordalék vagy egyéb lebegő részek eltávolítására, a tározó rendszer elé kötve használják. Az utókezelő rendszerek jellemzően a lebegő anyagok, oldott fémek, baktériumok és vegyi anyagok kiválasztására alkalmazhatók. Az utókezelő rendszerek használhatók önállóan vagy víztartály rendszerek után kötve. A hullámosított acél tartályok alkalmazása igen elterjedt olaj/üledék leválasztás (olajfogó és ülepítő rendszerek), valamint homokfogó rendszereknél. A Tubo Hungária Kft a Pureco Kft által kifejlesztett olajleválasztó technológiával szerelt tartályrendszereket készít PURECO ENVIA TNP termékcsalád néven. A termékről részeletesen itt: Pureco ENVIA TNP

Egyedi kialakítású és térfogatú tartályrendszerek– hálós vagy vonalas elrendezésben – is elérhetők.

Kivitelezés

A hullámosított acél szerkezetek kimagasló teherbírással rendelkeznek; ez a tulajdonság az acél és a talaj együttműködésének az eredménye. A rugalmas acél a körülötte lévő töltésnek átadja a terheket, ezért kiemelkedően fontos a megfelelő töltés anyagának és a tömörítés minőségének biztosítása.

Az igénynek megfelelő teherviselés kialakítása érdekében – személygépjármű vagy akár közúti „A” jelű – kérjen részletes beépítési technológiai utasítást.