Podzemni rezervoarji za vodo – skladiščenje in upravljanje vode

  1. Rezervoarji za vodo majhne kapacitete – predvsem za zbiranje in shranjevanje deževnice (kapaciteta 4-10 m3)
  2. rezervoarji za vodo za industrijo – rezervoarji požarne vode, zbiralniki vode (kapaciteta 10-50 m3)
  3. Sistem položenih in povezanih rezervoarjev – rezervoarji požarne vode, zbiralniki meteorne vode, shranjevalniki vode (> 50 m3)

Upravljanje z vodami – splošen opis

Zaradi ekstremnih vremenskih razmer današnjih dni postaja problematika shranjevanja meteorne vode – dolgoročno ali začasno – vse bolj pomembna. Slaba zmogljivost obstoječih sistemov za odvajanje meteorne vode med močnimi nalivi in nevihtami ter daljša ali krajša sušna obdobja brez padavin povečujejo potrebo po zavestnem upravljanju z vodami.

Valovite jeklene konstrukcije so stroškovno učinkovita rešitev za zgoraj navedene težave; ugodne fizikalne lastnosti jekla na področju shranjevanja meteorne vode lahko privedejo do izdelave najbolj vsestranskega izdelka.

Podjetje Tubo Hungária Kft. (Tubo Hungária d. o. o.) proizvaja spiralno valovite jekelene cevi krožnega profila s premerom od 400 mm do 3600 mm. Upoštevajoč možnosti za prevoz, se jeklene cevi proizvajajo v dolžini od 3 m do 13 m in se medsebojno povežejo s posebnimi povezovalnimi elementi. Vodotesost cevi zagotavlja gumijasto tesnilo, ki se namesti med žlebljenjem cevi. Rezervoar za shranjevanje se oblikuje tako, da se konci cevi zaprejo. Z enostavnim ključavničarskim delom se potem lahko izdelajo jaški, vstopne in izstopne odprtine, razcepi. Različne postavitve rezervoarjev – linearni ali matrični –lahko na razpoložljivi površini omogočijo najbolj učinkovito kapaciteto shranjevanja.

Iz valovitega jekla narejeni rezervoarji za vodo ohranijo prednostne statične lastnosti valovitih jeklenih cevi, ki so rezultat interakcije med jeklom in zemljo v okolici. Prilagodljiva jeklena konstrukcija obremenitve prenaša na svojo okolico, kar povečuje pomembnost izbire kakovostnega materiala za zasip in tudi kakovostno izvedbo nasipa/zasipa med gradnjo.

Meritve oziroma preverjanje stabilnosti izvajamo z računalniško programsko opremo, ki deluje na podlagi raziskovalne metode, ki sta jo razvila podjetje American Iron and Steel Institute in podjetje National Corrugated Steel Pipe Association (http://www.steel.org; http://ncspa.org). Pri izračunih upoštevamo prometno obremenitev pod oznako „A”, kot je opredeljeno v tehničnih specifikacijah za cestne prometne obremenitve.

Prednosti rezervoarja za vodo iz valovitega jekla:

  • Enostavna in hitra izvedba,
  • Takojšnja nosilnost konstrukcije po namestitvi,
  • Vremenske razmere na izvedbo vplivajo minimalno,
  • Oblika rezervoarja se prilagodi terenu, ki je na voljo,
  • Na podlagi mednarodnih izkušenj so dolgoročni stroški vzdrževanja zanemarljivi.

Študije o stroških za vzdrževanje rezervoarjev za vodo in druge povezane študije v angleščini »

Iz valovitih jeklenih cevi se lahko izdelajo različne oblike in elementi, ki omogočajo izvajanje najrazličnejših rešitev na samem mestu opravljanja del.

Področja uporabe

TUBOSIDER rezervoarji iz valovitega jekla z žlebljenjem se uporabljajo predvsem pri projektih za upravljanje z vodami in pri zagotavljanju kakovostne vode. S pozidanjem neokrnjenih območij ali spremembo uporabe območja, kot je sprememba pri odvodnjavanju, se lahko povzročijo lokalne poplave, destabilizacija struge potoka in erozija. Tem učinkom se lahko izognemo z izbiro učinkovitega sistema za upravljanje z meteornimi vodami. Celovit sistem odvodnjavanja meteorne vode upošteva kvantitativne in kvalitativne probleme upravljanja morebitnega donosa vode. Valovite jeklene konstrukcije pomenijo učinkovito rešitev tako za kvalitativno kot tudi kvantitativno upravljanje meteorne vode.

Zbiralniki vode

V primeru nenadnih nalivov zbiralniki vode ponujajo rešitev za začasno ali trajno shranjevanje prekomerne količine vode, za njihovo postopno odvajanje; to se pravi za upravljanje razlik odvajanja vode pri običajni kapaciteti in pri prekomerni količini vode v času nalivov. Sistemi zbiralnikov vode so sestavljeni iz površinskih jezer in podzemnih sistemov. Podzemni zbiralniki vode iz valovitega jekla pomenijo stroškovno učinkovito in racionalno rešitev za zbiranje in shranjevanje deževnice, ter za njeno postopno odvajanje, s čimer se poveča uporabnost površine. Da bi zagotovili uporabnost površin, so ti sistemi rezervoarjev za deževnico običajno postavljeni pod parkirišči oziroma pod zelenimi površinami (parki). Glede na zgoraj navedeno, je potrebno zmogljivost za hrambo vode in praznjenje vsakega sistema načrtovati posebej.

Rezervoarji za vodo

Rezervoar za vodo je sredstvo primerno za dolgotrajno shranjevanje vode – naj bo to deževnica ali voda za vodovod –, ki se uporabi pozneje ali pa v posebnih razmerah. Voda je lahko vir za zalivanje vrta ali za druge kmetijske dejavnosti (rezervoar za namakanje), v primeru rezervoarja požarne vode pa lahko služi za gašenje požara. Sistemi za shranjevanje vode so sestavljeni iz površinskih jezer in podzemnih sistemov rezervoarjev. Podzemni zbiralniki vode iz valovitega jekla pomenijo stroškovno učinkovito in racionalno rešitev za zbiranje in shranjevanje deževnice. Da bi zagotovili uporabnost površin, so ti sistemi rezervoarjev za deževnico običajno postavljeni pod parkirišči, garažami oziroma pod drugimi površinami.

Sistemi za sušenje

V okolju, kjer presežek meteorne vode po napolnitvi shranjevalnikov vode ni mogoče odvesti na kontroliran način, je rešitev uporaba sistema za sušenje. Konstrukcija podzemnih sistemov cevi iz valovitega jekla je podobna kot pri rezervoarjih, toda zaradi posebne oblike so sposobni sprejeti nenadne velike količine vode in nato enakomerno izpuščati v zemljo v okolici ter na ta način izprazniti sistem za sprejem vode pri ponovnih padavinah. Ti sistemi se, za razliko od drugih razširjenih rešitev, lahko očistijo in je na tak način poleg nizkih stroškov vzdrževanja mogoče zagotoviti tudi dolgo življenjsko dobo in zanesljivo, nemoteno delovanje. Sistemi za sušenje iz valovitega jekla so sposobni prenesti tudi prometne obremenitve in jih ni potrebno vgraditi samo pod zelene površine. Njihova oblika se prilagaja vsem prostorskim zahtevam, tako kot tudi sistem rezervoarjev. Njihova namestitev je izredno hitra in učinkovita, zato ta rešitev predstavlja revolucijo za odstranjevanje vode. Zmogljivost sprejema vode in izpraznitve teh sistemov za sušenje je treba prilagoditi lokalnim razmeram, pri čemer ponujamo našo pomoč.

Sistemi za kakovostno vodo

Sistemi rezervoarjev za vodo s to tehnologijo na splošno delujejo tako, da se raztopljeni ali plavajoči odpadni delci iz vode odstranijo s pomočjo hidrodinamične sile ali z uporabo filtrov. V skladu z učinkovitimi značilnostmi sistema oziroma v okviru lokalnih standardov, se lahko uporabljajo za pred- ali poobdelavo vode. Sistemi za predobdelavo vode so postavljeni pred sistem za shranjevanje vode in se uporabljajo za odstranjevanje odpadkov, usedlin, blata in drugih plavajočih odpadkov. Sistemi za naknadno obdelavo vode se običajno uporabljajo za odstranjevanje raztopljenih kovin, bakterij in kemikalij. Sistemi za naknadno obdelavo vode se lahko uporabljajo samostojno ali kot vezani na sistemom rezervoarjev. Uporaba rezervoarjev iz valovitega jekla je zelo razširjena za ločevanje olja in usedlin (sistemi lovilcev olj in usedlin) ter pri sistemih peščenih filtrov. Podjetje Tubo Hungária Kft. pod imenom PURECO ENVIA TNP proizvaja sisteme rezervoarjev, ki so opremljeni s tehnologijo za ločevanje olj, ki jo je razvilo podjetje Pureco Kft. Podrobneje o izdelku tukaj: Pureco ENVIA TNP

Na voljo so sistemi rezervoarjev z edinstveno zasnovo in prostornino, ki so lahko postavljeni linearno ali v obliki mreže.

Izvedba

Valovite jeklene konstrukcije imajo veliko sposobnost obremenitve; ta lastnost je rezultat interakcije med jeklom in zemljo v okolici. Fleksibilno jeklo prenaša obremenitev v svojo okolico, zato je izredno pomembna pravilna izbira ustreznega materiala za nasipavanje in zagotovitev kakovostne izvedbe nasipa okoli in nad temi cevmi.

Da bi lahko izdelali zahtevam ustrezno porazdelitev obremenitev – za osebno vozilo ali drugo cestno vozilo z onako „A” – zaprosite za podrobna tehnična navodila za montažo.