NAŠI IZDELKI

STORITVE

REFERENCE

Prednost lastne proizvodnje je neposredno vplivanje na pripravljalna in tudi na zaključna dela. Fleksibilna proizvodnja nam omogoča zelo hitro izdelavo cevi SPIREL, včasih samo v nekaj dneh. Velikokrat se zgodi, da med gradnjo potrebujemo tudi posebej oblikovane elemente, ki služijo za premostitev ali za izogibanje nepredvidenim oviram. Zaradi neposrednega stika med proizvajalcem in izvajalcem del, lahko te elemente izdelamo v zelo kratkem času (v nekaj urah), saj jih obravnavamo individualno, tako na delovišču ni prekinitev ali zaustavitev del. Že v fazi projektiranja nudimo pomoč pri izbiri ustreznih izdelkov in rešitev, s čimer omogočimo, da se doseže najboljši željeni rezultat.

NAPREJ