Oceľové potrubie Spirel – odvádzanie dažďovej vody

Ľahká manipulácia – Ľubovoľná dĺžka s využitím spojovacích dielcov – Skladové zásoby

Vlastnosti oceľového špirálovitého potrubia Spirel

Spoločnosť Tubo Hungária Kft. (s.r.o.) vyrába oceľové potrubia kruhového prierezu so zámkom v priemeroch 400 – 3600 mm. Vzhľadom k logistickým podmienkam vyrábame 3-13 m dlhé potrubia, ktoré sa spojujú pomocou špeciálnych dielcov.

Výhodné statické vlastnosti štrukturovaných oceľových potrubí sú výsledkom spolupôsobenia oceli a okolitej zeminy. Pružná oceľová konštrukcia odovzdáva zaťaženie přiľahlému násypu, čo zvyšuje dôležitosť výberu správnych typov zemín a náročnosť budovania a hutnenia násypu.

Počas navrhovania a statických výpočtov využívame softvér, ktorý pracuje na bázi výskumnej metódy vypracovanej American Iron and Steel Institute a National Corrugated Steel Pipe Association. Vo výpočtoch pracujeme s najvyšším dopravným zaťažením platným pre danú krajinu, v ktorej dôjde k zabudovaniu konštrukcie (v zmysle platných noriem).

Štrukturované oceľové potrubia môžu byť veľmi variabilne tvarované, čo umožňuje realizáciu najrôznějších riešení, napr. spojení a lomov. V prípade dlhších potrubí je tiež možné vytvorit vstupné komíny a napojenia.

Oblasti využitia korugovaných oceľových potrubí

 • Odvádzanie dažďovej vody
 • Výstavba priepustov a malých mostov
 • Rekonštrukcia existujúcich malých mostov pomocou technológie pretláčania pre najvyššie dopravné zaťaženie
 • Nádrže v betónových a zemných konštrukciách
 • Zberné nádrže pre zber, spracovanie a opätovné využitie dažďovej vody
  Viac o nádržiach »
 • Požiarne nádrže
  Viac o nádržiach »
 • Stratené debnenie, debnenie pilierov

Najväčšie výhody korugovaného oceľového potrubia Spirel

 • Potrubný systém SPIREL nevyžaduje montáž na mieste, dodáva sa pripravený k okamžitému zabudovaniu bez ďalších montážnych nákladov
 • hmotnosť potrubného systému SPIREL nedosahuje ani 5% hmotnosti železobetónového potrubia takého istého priemeru, čo umožňuje zabudovanie až 13 m dlhých prvkov pomocou normálnych stavebných strojov
 • Vyrábame presne požadované rozmery potrubí. Spojením maximálne 13 bm dlhých potrubí pomocou špeciálnych dopredu vyrobených pantov je možné docieliť akejkoľvek dĺžky potrubného systému vo velmi krátkom čase
 • Zabudovanie potrubného systému SPIREL vyžaduje v porovnaní s potrubím typu multi-plate 10-krát menej času v prípade priemeru potrubia 0,80 m a je až 25-krát rýchlejšie v prípade priemeru 2,0 m a viac. Zabudovanie hotových prvkov SPIREL trvá v prípade akéhokoľvek priemeru rovnako dlho
 • Spracovaním skladových zásob galvanizovanej ocele môže byť dodacia lehota len niekoľko dní
 • V prípade potreby zabezpečujeme aj hydraulické, resp. statické kontrolné výpočty.

Spojovanie potrubných systémov Spirel

Korugované potrubné systémy SPIREL z galvanizovanej ocele so zámkom majú kruhový prierez a priemer 0,40 – 3,60 m. Vzhľadom k logistickým a inštalačným podmienkam na lokalitách vyrábame potrubia v dĺžkovom rozmedzí 4 až 13 m, keď sa susedné prvky vzájomne spojujú pomocou 400 mm širokého pantu z 2 alebo 3 segmentov. Pant sa nasadzuje na koniec opätovne zvlneného potrubia. Znovuvlnenie mení špirálovitú štruktúru na vlny kolmé na os potrubia.

K stenám oboch prvkov, ktoré sa majú spojiť, sa zvlnený pant pritlačí pomocou skrutiek na navarených L profiloch.

Realizácia

Konštrukcie zo štrukturovanej ocele disponujú vynikajúcou únosnosťou; táto vlastnosť je výsledkom spolupôsobenia ocele a okolitej zeminy. Pružná oceľ predáva zaťaženie priľahlému násypu, preto je mimoriadne dôležitý správny výber typov zemín a zaistenie kvality budovania a hutnenia násypu.