Potrubie (Multiplate)

Štrukturované oceľové potrubia TUBOSIDER typu multi-plate z montovaných oceľových dielcov sa vyrábajú v 3-och typoch zvlnenia, 11-tich prierezoch a v niekoľkých stovkách rôznych rozmerov, čo umožňuje ich rýchle, ekonomické a ekologické zabudovanie. Používajú sa v priemeroch 0,60 až 12,00 m. Maximálny rozmer dielcov je 1,20 x 2,60 m, spojujú sa pomocou špeciálnych skrutiek. Väčšinou sa zabudujú ako uzavreté alebo na oboch koncoch pevne zakotvené oblúkové konštrukcie.

Zabudovaná konštrukcia je i napriek pevnosti spôsobenej zvlnením dostatočne pružná, aby drobnými deformáciami mohla pozitívne ovplyvnovať distribúciu síl pôsobiacich na konštrukciu. Na rozdieľ od pevných, rigídnych konštrukcií predávajú pružné oceľové trubné konštrukcie značnú časť zaťaženia prilehlému zemnému telesu – násypu. Ich správna funkcia sa teda zakladá na princípe spolupráce konštrukcie s okolitou zeminou.

V prípade potreby zabezpečuje výrobca statický kontrolný výpočet.

Realizácia

Konštrukcia sa dodáva vo forme zviazaných dielcov, ku ktorým priloží dodavateľ inštalačný manuál, pomocou ktorého je možné konštrukciu bez špeciálnych odborných znalostí postaviť. Konštrukciu je možné zakladať na piesčito – štrkovitom základe. Zvlášťnu starostlivosť vyžaduje budovanie bočných zásypov a krycieho násypu, ktoré sa podieľajú na prenose zaťaženia.