Svodidla

Zvýšení intenzity silniční dopravy a drastická změna jejího charakteru z důvodu složení vozidel nasměřovala pozornost na pasivní bezpečnostní prvky silniční dopravy. Zádržné systémy, vyvinuté na základě výsledků vývoje výrobců k použití na silnicích a silničních mostech jsou nákladná zařízení sloužící k bezpečnosti dopravy.

Mezi ně patří silniční bezpečnostní ocelová svodidla. Evropský výbor pro normalizaci (CEN) vypracoval pro silniční zádržné systémy evropské normy, které jsou v současnosti všeobecně převzaté v jednotlivých krajinách, tedy i v ČR (ČSN EN 1317). Tyto normy nepředepisují metodiku navrhování bezpečnostních silničních svodidel ve formě předepsání tvaru, rozměrů, konstrukce a umístění – to považují za úkol průmyslového vývoje -, nýbrž stanovují výkonnostní podmínky podle výsledků nárazových testů.

Systém požadavků obsahuje kritéria přijetí nárazového testu, tj. stupně zádržnosti, stupně síly nárazu a třídy dynamického průhybu. Evropské normy (a její národní ekvivalenty) vážou certifikáty vyhovění těmto požadavkům pouze k takovým faktorům, které byly získány nárazovými testy provedenými ve vhodně vybavených, nezávislých akreditovaných laboratořích a na základě kterých je možné přiřadit zkoumaný typ svodidla do výkonnostné třídy určené normou.

Podle tohoto zařazení si krajiny samy vyberou vhodně přizpůsobené stupně bezpečnosti, které přidělí k jednotlivým silničním kategoriím, silničním objektům, křižovatkám a k místům se zvýšenou nehodovostí.

Evropské normy tedy neurčují detailní popis tvarů a konstrukčních požadavků svodidel, nýbrž popisují výkonnostní třídy. Silniční bezpečnostní svodidla je tedy nutné zvolit podle výkonnostních tříd dokumentovaných nárazovými testy místo jejich charakteru konstrukce anebo způsobu instalace.

Silniční ocelová svodidla distribuované společností Tubo Hungária Kft. se montují na maďarských silnicích od roku 1991 a jako první zavedla v Maďarsku bezpečnostní svodidla s nárazovými testy provedenými výrobcem.

Silniční ocelová svodidla vyvinuté a vyráběné společností TUBOSIDER disponují výše uvedenými potvrzeními o provedení nárazových testů a nabízejí v závislosti na velikosti a nehodovosti provozu variabilní a ekonomicky výhodnou bezpečnost. V současnosti se jedná o 10 typů beraněných silničních, 5 druhů středových, 6 typů mostních svodidel a 1 kombinaci bezpečnostního svodidla a protihlukové stěny.

Tyto bezpečnostní svodidlové systémy nenahraditelným způsobem zajišťují bezpečnost účastníků silničního provozu.