Ocelové potrubí Spirel – odvedení dešťové vody

Lehká manipulace – Libovolná délka s využitím spojovacích pantů – Skladové zásoby

Vlastnosti ocelového spirálovitého potrubí Spirel

Společnost Tubo Hungária Kft. (s.r.o.) vyrábí ocelová potrubí kruhového průřezu se zámkem v průměrech 400 – 3600 mm. Vzhledem k logistickým podmínkám vyrábíme 3-13 m dlouhá potrubí, které se spojují pomocí speciálních pantů.

Výhodné statické vlastnosti strukturovaných ocelových potrubí jsou výsledkem spolupůsobení ocele a okolní zeminy. Pružná ocelová konstrukce předává zatížení přilehlému násypu, což zvyšuje důležitost výběru správných typů zemin a náročnost budování a hutnění násypu.

Během navrhování a statických výpočtů využíváme softver, který pracuje na bázi výzkumné metody vypracované American Iron and Steel Institute a National Corrugated Steel Pipe Association. Ve výpočtech pracujeme s nejvyšším dopravním zatížením platným pro danou krajinu, ve které bude konstrukce zabudována (ve smyslu platných norem).

Strukturovaná ocelová potrubí můžou být velmi variabilně tvarována, což umožňuje realizaci nejrůznějších řešení, např. spojení a lomů. V případě delších potrubí je také možné vytvořit vstupné komíny a napojení.

Oblasti využití strukturovaných ocelových potrubí

 • Odvádění dešťové a spodní vody
 • Výstavba propustků a můstků
 • Rekonstrukce stávajících můstků pomocí technologie protlačování pro nejvyšší dopravní zatížení
 • Jímky v betonových a zemních konstrukcích
 • Sběrné nádrže pro sběr, zpracování a opětovné využití dešťové vody
  Více o nádržích »
 • Požární nádrže
  Více o nádržích »
 • Ztracené bednění, bednění pilířů

Největší výhody strukturovaného ocelového potrubí Spirel

 • Trubní systém SPIREL nevyžaduje montáž na místě, dodává se připravený k okamžitému zabudování bez dalších montážních nákladů
 • hmotnost trubního systému SPIREL nedosahuje ani 5% hmotnosti železobetonových potrubí stejného průměru, což umožňuje zabudování až 13 m dlouhých prvků pomocí normální stavební mechanizace
 • Vyrábíme přesně požadované rozměry potrubí. Spojením maximálně 13 bm dlouhých trubních prvků pomocí speciálních předem vyrobených pantů je možné docílit jakékoli délky trubního systému během velmi krátkého času
 • zabudování trubního systému SPIREL vyžaduje v porovnání s trubním systémem typu multi-plate 10-krát méně času v případě průměru potrubí 0,80 m a je až 25-krát rychlejší v případě průměru 2,0 m a více. Zabudování hotových prvků SPIREL trvá v případě jakéhokoli průměru stejně dlouho
 • Zpracováním skladových zásob galvanizované ocele může být dodací lhůta pouze několik dnů
 • Provádíme také hydraulické, resp. statické kontrolní výpočty

Spojování trubních systémů Spirel

Spirálovité trubní systémy SPIREL z galvanizované ocele se zámkem jsou kruhového průřezu s průměrem 0,40 – 3,60 m. Vzhledem k logistickým a instalačním podmínkám na lokalitách vyrábíme potrubí v délkovém rozmezí 4 až 13 m, kde sousedné prvky se vzájemně spojují pomocí 400 mm širokého pantu ze 2 nebo 3 segmentů. Pant se nasazuje na konec opětovně vlněného potrubí. Znovuvlnění mění spirálovitou strukturu na vlny kolmé k ose potrubí.

K stěnám obou prvků, které se mají spojit, se zvlněný pant přitlačí pomocí šroubů na navařených L profilech.

Realizace

Konstrukce ze strukturované oceli disponují vynikající únosností; tato vlastnost je výsledkem spolupůsobení ocele a okolní zeminy. Pružná ocel předává zatížení přilehlému násypu, proto je mimořádně důležitý výběr správných typů zemin a zajištění kvality budování a hutnění násypu.