Potrubí (Multiplate)

Strukturovaná ocelová potrubí TUBOSIDER typu multi-plate z montovaných ocelových segmentů se vyrábí ve 3-ech typech zvlnění, 11-ti průřezech a v několika stovkách rozdílných rozměrů, což umožňuje jejich rychlé, ekonomické a ekologické zabudování. Používají se v průměrech 0,60 až 12,00 m. Maximální rozměr segmentů je 1,20 x 2,60 m, spojují se pomocí speciálních šroubů. Většinou se zabudují jako uzavřené anebo na obou koncích pevně zakotvené obloukové konstrukce.

Zabudovaná konstrukce je i přes pevnost způsobenou zvlněním dostatečně pružná, aby drobnými deformacemi mohla pozitivně ovlivnit distribuci sil působících na konstrukci. Na rozdíl od pevných, rigidních konstrukcí, pružné ocelové trubní konstrukce předávají značnou část zatížení přilehlému zemnímu tělesu - násypu. Jejich správná funkce se tedy zakládá na principu spolupráce konstrukce s okolní zeminou.

V případě potřeby zabezpečuje výrobce statický kontrolní výpočet.

Realizace

Konstrukce se dodává v podobě svázaných segmentů, ke kterým přikládá dodavatel instalační manuál, pomocí čeho je možné konstrukci bez speciálních odborných znalostí smontovat. Konstrukci je možné zakládat na písčito – štěrkovitém základu. Zvláštní péči vyžaduje budování bočních zásypů a krycího násypu, které se podílejí na přenosu zatížení.