Naše služby

Výroba

Díky investici v roce 2009 již sami vyrábíme zvlněné ocelové trubní systémy SPIREL a ocelové nádrže. Tyto produkty dodáváme nejen na území Maďarska, ale i do regionu Středovýchodní Evropy.

Požadavky našich objednavatelů jsme schopni plnit i během několika dnů ze surovin, které máme skladem.

Produkty vlastní výroby:

SPIREL ocelové potrubí »
Ocelová nádrž »

Sklad

Abychom mohli co nejpružněji reagovat na požadavky našich objednavatelů, většinu námi nabízených produktů držíme skladem a pravidelně doplňujeme.

To umožňuje okamžité započetí stavebních prací a ne ve všech případech je potřebné čekat na výrobu a dodávku prvků.

Kromě našeho skladu disponujeme přímým přístupem ke skladovým zásobám zahraničných výrobců, což nám umožňuje okamžitou dodávku materiálů od našich partnerů v případě větších objednávek.

Technická podpora

Po obeznámení s úkolem jsme nápomocní ve výběru nejvhodnějšího výrobku pro správné řešení.

V případě potřeby jsme k dispozici pro rychlý a efektivní postup výstavby.

Podpora produktů

Ve výběru vhodného výrobku jsou nám k dispozici – přes zkušenosti naší společnosti – vědomosti technických kanceláří lídrů trhů, které umožňují posun důležitých informací z přímých zdrojů přímo k objednavateli a velkou pomoc během projektování a výstavby.

V případě potřeby nabízíme také kontrolní statické posouzení našich výrobků.

Naše produkty disponují certifikátem kvality CE, resp. vystavíme na ně Prohlášení o shodě.

Prezentace

Na Vaši žádost, v domluveném čase a na Vámi vybraném místě – u Vás, u nás nebo jinde - rádi předneseme naší produktovou prezentaci.

Informujte se prosím na adrese info@tubohungaria.hu. Mluvíme česky.

Projektování

V případě potřeby jsme schopni nabídnout zpracování různých stupní projektové dokumentace námi navržených řešení pomocí externích spolupracovníků.

V případě, že řešení necháte zpracovat vlastními projektanty, zajistíme tyto služby pro návrh potrubí SPIREL:

  • Statický výpočet
  • Hydraulický výpočet
  • Výpočet životnosti

Pro snadnější projektování a pro případné dotazy ohledně našich produktů nabízíme konzultace.

Zabudování

Pro urychlení a zefektivnění rychlosti výstavby jsme schopni podle potřeby zabezpečit rychlou a profesionální montáž a zabudování našich produktů pomocí externích partnerů (bez zemních prací, v závislosti od produktu).

Jsme ovšem schopni zabezpečit také komplexní zabudování námi distribuovaných výrobků (včetně zemních prací,dodávky a instalace potřebných stavebních materiálů).

Během naší dlouhodobé – více než 20-ti leté - praxe jsme nabyli bohatství ve zkušenostech a referencích na celém území Maďarska a okolních krajin a rádi se o ně s Vámi podělíme. Na Vaši žádost Vás rádi obeznámíme s nejbližšími referencemi a rádi Vás přesvědčíme o kvalitě našich výrobků.